SE

Du vill veta vad företagens samhällsansvar (CSR) innebär och om ditt företag agerar ansvarsfullt?

Företagens samhällsansvar (Corporate Social Responsibility, CSR) är ett förhållningssätt till hållbar utveckling varigenom företag integrerar ekonomiska, sociala och miljörelaterade frågor i företagets kultur, strategier och handlingar och i dess samspel med sina intressenter. Detta sker frivilligt och utöver de juridiska reglerna.

Mot bakgrund av den ekonomiska krisen behöver vi mer än någonsin företag som frivilligt förbinder sig att ta ett samhällsansvar.

Följande dimensioner bygger ett ramverk för socialt ansvarstagande beteende för företag som tillhandahåller tjänster av allmänt intresse: kunder, personal (anställda och chefer), ekonomiska intressenter (underleverantörer, leverantörer, delägare och konkurrenter), offentliga myndigheter och andra intressenter (lokala föreningar & konsumentföreningar etc.) och miljön som ett ekosystem. Samtliga berörs av socialt ansvarstagande beteende.

Den här enkäten är speciellt avsedd för företag som tillhandahåller tjänster av allmänt intresse.

Projektets övergripande mål är att främja CSR (inklusive socialt ansvarstagande investeringar, tillverkning och konsumtion) i företag som tillhandahåller tjänster av allmänt intresse. Det sker genom att stödja dessa företag i att beakta principerna för CSR i de dagliga ledningsbesluten, och också att utveckla expertis och informationsutbyte om hållbar ekonomi för offentliga tjänster. Förväntningarna är att detta ska bidra till ytterligare socialt hållbar tillväxt.

Samtidigt är CEEP:s avsikt att ge kunskap och bättre metoder till de målföretag som tillhandahåller tjänster av allmänt intresse när det gäller principer och vägledning för CSR från EU, FN och OECD. Det sker genom att sprida och främja en kultur som bygger på företagsetik och genom att belysa de bästa exemplen med sin internationella Utmärkelse. För att påbörja processen med utmärkelsen kan du besvara enkäten.

Enkäten upprättades i enlighet med ISO 26000 och AEI Standard Ethics EIEG-metodik.

Tidsåtgången är ungefär 30 minuter.

Följande tabeller innehåller olika påståenden om företags samhällsansvar (CSR). Vänligen välj de svar som bäst beskriver ert företags situation. Vänligen besvara frågorna så fullständigt och noggrant som möjligt för att få ett giltigt testresultatet.

I testet har du möjlighet att välja mellan 5 olika svarsalternativ.
Om du tycker att ett påstående är helt korrekt, vänligen välj knapp nummer 6, ”fullständigt korrekt”.

Om du tycker ett påstående är helt felaktigt, vänligen välj knapp nummer 2, ”fullständigt felaktigt”.

Om ett påstående delvis är korrekt enligt ert företags situation, vänligen välj knapp nummer 4, ”delvis korrekt”. Om ett påstående mestadels stämmer enligt ert företags situation, vänligen välj knapp nummer 5, ”mestadels korrekt” som finns mellan ”fullständigt korrekt” och ”delvis korrekt”.

Om ett påstående är mestadels felaktigt enligt ert företags situation, vänligen välj knapp nummer 3 (”mestadels felaktigt”) som finns mellan ”delvis korrekt” och ”fullständigt felaktigt”.

Om frågan inte är relevant för ert företag, välj vänligen knappen på högra sidan som kallas ”ej relevant”.

Klicka för att komma till CSR Label Survey [Det kan ta upp till 45 sekunder att ladda]

Om du har frågor eller förslag, vänligen kontakta oss via e-post: carlotta.astori@ceep.eu

Dina uppgifter hanteras helt konfidentiellt och rapporteras in anonymt. Ditt personliga testresultat visas endast för dig. Dessutom, får du se ditt resultat i jämförelse med genomsnittet.